Page One

 

Goat Cheese and Thyme Potato Cakes

Potato-Corn Cakes (Hash Browns) * Ruthie's Potato Pancakes

Sweet Potato Pancakes

Wild Greens Salad with Potato Cake and Warm

Goat Cheese Galette de Pommes de Terre au Chevre en Salade

Korean Potato Pancakes (Kamja-chun)

Perfect Potato Latkes * Thick and Creamy Potato Latkes

Grandmas Potato Pancakes * Roesti (Swiss) Potatoes

German Potato Pancakes * Lefse (Norwegian Potato Pancakes)

Potato Bud Patties * Left-Over Potato Pancakes * Potato Patties

Potato Pancakes with Cream Cheese and Apricot Sauce

Potato Turnovers * Basque Potato Cake * Crispy Potato Pancake

French Potato Pancakes * Russian Potato Pancakes

 

Page Two

 

Herter's Potato Pancakes * Turkey Potato Pancakes

Carrot and Potato Pancakes * Slice 'n Fry Potato Pancakes

Sweet Potato Pancakes * Liz Yehling's Potato Pancakes

Potato and Horseradish Pancakes * Garbanzo Potato Pancakes

Irish Potato Cakes * Sandy Williams's tortas de papa (potato cakes)

Sliverbeet, Potato & Salmon Cakes * Algerian Spiced Potato Cakes

Oyster and Potato Surprise Cakes

 

Baked & Smashed Potatoes

Fried Potatoes Mashed Potatoes Potato Casseroles

Potato Pies Potato Salads Potato Soups

Various Recipes Potato Varieties, Tips and Misc.